Văn phòng đại diện Quảng Ngãi

vpdd_quang_ngai

Tiếp nối sự thành công của Chi nhánh Đà Nẵng, vào ngày 04/04/2009, trước sự phát triển mạnh mẽ của khu vực miền Trung, TGĐ quyết định mở Văn phòng Đại diện tại Quảng Ngãi nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng và đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý.