Chi nhánh Hà Nội

Hop_giao_ban_cnhn

Chỉ ngay sau một năm thành lập, nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ thị trường dịch vụ bảo vệ cộng với uy tín là một trong năm công ty DVBV được thành lập đầu tiên tại Việt Nam, ngày 02/06/2003, ông Phạm Chí Điện, Tổng Giám đốc Công ty DVBV Sài Gòn Nam Chính Trực đã chính thức mở rộng thị trường ra miền Bắc với chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội.


Cùng với tình hình phát triển đi lên của nền kinh tế cả nước, bắt nhịp với sự tăng trưởng không ngừng của toàn công ty, chi nhánh Hà Nội đang có những bước tiến hết sức vững chắc trong việc quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và phát triển nhiều thị phần khách hàng mới.


Qua đó, uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ tại thị trường miền Bắc ngày càng được khẳng định, đóng góp vào thành quả phát triển của toàn công ty.