Chi Nhánh Đà Nẵng

cndn_hop_giao_ban

Xác định tiềm năng phát triển của thị trường dịch vụ bảo vệ tại Miền Trung, với tầm nhìn chiến lược sắc bén, ngày 04.05.2005, Tổng Giám Đốc Phạm Chí Điện đã ký Quyết định số 03/QĐTL-2005, chính thức thành lập Văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng.


Là chi nhánh ra đời sau, nhưng với tâm huyết xây dựng một Sài Gòn Nam Chính Trực bền vững trường tồn, với đội ngũ CBNV nhiệt tình năng động và giàu kinh nghiệm, thị trường hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng đã nhanh chóng được khẳng định với loại hình dịch vụ bảo vệ cao cấp làm việc tại các khu Resort, Siêu thị, nhà máy … nổi tiếng tại Miền Trung.


Dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và sự điều hành của ông Trần Đình Sỹ - Giám đốc Điều hành – Chi nhánh Đà Nẵng ngày càng phát triển và giành được nhiều mục tiêu khách hàng khác nhau . Chi nhánh Đà Nẵng tự hào là một trong ba “chân kiềng” vững chắc, uy tín, góp phần không nhỏ cho thương hiệu Sài gòn Nam Chính Trực, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của khách hàng.